Vertrouwenscommissie

Samen met het ontstaan van de Stichting Verenigingsleven Arcen is ook de vertrouwenscommissie opgericht. Dit is een commissie is waar leden naar toe kunnen stappen met problemen die van vertrouwelijke aard zijn. Denk hierbij aan pesterijen, agressie of andere negatieve omgangsvormen waarbij een lid zich onprettig, gekwetst of onveilig voelt. Hiervoor is er een gezamenlijke vertrouwenscommissie in het leven geroepen. De vertrouwenscommissie bestaat uit 5 personen, waarvan er drie lid zijn van de deelnemende verenigingen en twee die geen lid zijn. De commissie heeft een luisterende, adviserende, ondersteunde taak.

De vertrouwenscommissie is te bereiken op vertrouwenscommissiearcen@gmail.com

Taken vertrouwenscommissie.
    •    Luisteren naar klachten van de melder.
    •    In overleg met de melder bepalen hoe verder.
    •    Nazorg verlenen.
    •    Advies uitbrengen aan de vereniging waar de klacht speelt.
   
Hoe gaat het in zijn werk (procedure):
1.    Een klacht kan zowel mondeling, schriftelijk, telefonisch of via mail worden ingediend bij de vertrouwenscommissie. Indien een klacht wordt ingediend bij het bestuur leidt deze de kwestie door    naar de vertrouwenscommissie.
 2.    Anonieme klachten worden niet in behandeling genomen.

Onderstaande personen maken per maart 2018 deel uit van de vertrouwenscommissie:

Mariska Brauers: 0631 292598 of mariksabrauers@gmail.com Lieke Geurts: frankenlieke@home.nl
Jolien Rheiter: 0651 081110 of jolienr@hotmail.com
Herman Valckx: 0612 695956 of hermanvalckx62@gmail.com
Om per mail goed en gemakkelijk bereikbaar te zijn heeft de commissie bovendien een eigen mailadres: vertrouwenscommissiearcen@gmail.com.

Deel deze pagina