Vertrouwenscommissie

Samen met het ontstaan van de Stichting Verenigingsleven Arcen is ook de vertrouwenscommissie opgericht. Dit is een commissie is waar leden naar toe kunnen stappen met problemen die van vertrouwelijke aard zijn. Denk hierbij aan pesterijen, agressie of andere negatieve omgangsvormen waarbij een lid zich onprettig, gekwetst of onveilig voelt. Hiervoor is er een gezamenlijke vertrouwenscommissie in het leven geroepen. De vertrouwenscommissie bestaat uit 5 personen, waarvan er drie lid zijn van de deelnemende verenigingen en twee die geen lid zijn. De commissie heeft een luisterende, adviserende, ondersteunde taak.

De vertrouwenscommissie is te bereiken op vertrouwenscommissiearcen@gmail.com

Taken vertrouwenscommissie.
    •    Luisteren naar klachten van de melder.
    •    In overleg met de melder bepalen hoe verder.
    •    Nazorg verlenen.
    •    Advies uitbrengen aan de vereniging waar de klacht speelt.
   
Hoe gaat het in zijn werk (procedure):
1.    Een klacht kan zowel mondeling, schriftelijk, telefonisch of via mail worden ingediend bij de vertrouwenscommissie. Indien een klacht wordt ingediend bij het bestuur leidt deze de kwestie door    naar de vertrouwenscommissie.
 2.    Anonieme klachten worden niet in behandeling genomen.


Onderstaande personen maken deel uit van de vertrouwenscommissie:

Hennie Rheiter
Aan de Poel 13, 5944 ES Arcen
077-4732456
hennie.rheiter@home.nl
Geboren in Arcen in 1956 en mijn hele leven hier gewoond. Ik ben vanaf mijn jeugd al actief in het verenigingsleven en ik heb verschillende bestuursfuncties vervuld. Ik ben opgegroeid in een echte voetbalfamilie. Mijn vader was jarenlang leider van het 3e elftal en mijn broers en zussen hebben allemaal actief gevoetbald. Ook Pierre was al vanaf zijn jeugd lid van DEV en daar penningmeester bij de commissie veteranen en hij was ook lid van TCA. Daardoor voel ik me toch met deze verenigingen verbonden.
 
Hans Reutelingsperger
Leeberg 15, 5944 EA Arcen
06-22807641
hansreutelingsperger@home.nl
Ik ben van 1962. Vanaf mijn 8e jaar lid van DEV en nu tevens lid van TCA  (ben daar tevens lid van de jeugdcommissie). Bij wedstrijden van DEV van de junioren en de senioren treed ik op als scheidsrechter en heb daarbij veel te maken met hoe mensen zich gedragen. Onze kinderen zijn allen lid van een Arcense sportvereniging.
 
Jos Peeters
Leermarkt 11, 5944 BM Arcen
077-4732674
josvanarcen@hetnet.nl
In 1952 geboren in Arcen. Vanaf de oprichting van AV Flash ben ik lid. Heb voorheen  verschillende teams getraind en ben geruime tijd scheidsrechter geweest. Tevens ben ik lid van TCA. Voor beide verenigingen ben ik nog actief in competitieverband. Het opstellen van gedragsregels en het bestaan van een vertrouwenscommissie zie ik als een manier om het fatsoenlijk met elkaar omgaan te bevorderen. In die zin wil ik graag een bijdrage leveren ten behoeve van het verenigingsleven

Martien Tönnissen
Derckxweg 1, 5944 BW Arcen
077-4732120
mpjtonnissen@kpnplanet.nl
Ik woon ongeveer 25 jaar in Arcen waarvan ik er 10 bij de Rijkspolitie heb gewerkt. In die tijd was het lastig om dit werk te combineren met het verenigingsleven. Ook in de jaren hierna ben ik geen lid geweest van een vereniging, op MC ‘ t Wimke na. Toen ik ongeveer 2 jaar geleden gevraagd werd voor de vertrouwenscommissie van DEV heb ik direct ja gezegd. Dit omdat ik weet hoe belangrijk een luisterend oor kan zijn en mensen te helpen. Omdat ik die 2 jaar als positief heb ervaren heb ik ook nu ja gezegd tegen de gemeenschappelijke vertrouwenscommissie, temeer omdat hier behoefte aan is. Op deze wijze draag ik dan toch mijn “steentje”  bij aan het welzijn in ons dorp.

Jacqueline in ’t Zandt
Lage Lei 96, 5944 CP Arcen
06-48794965
jacqueline_zandt@hotmail.com
Ik ben in 1983 geboren in Arcen. Ik ben al ongeveer vanaf m’n 6e jaar lid van AV Flash, speel op het moment zelf nog actief in Dames 1. Verder ben ik in het verleden trainster en coach geweest van een jeugdteam. Ook ben ik sinds kort in het bezit van een scheidsrechtersdiploma om wedstrijden bij AV Flash te kunnen fluiten. De werkzaamheden voor de vertrouwenscommissie sluiten aan bij mijn opleiding psychologie. Ik vind het belangrijk dat ik als lid van de vertrouwenscommissie iets kan betekenen voor anderen wanneer deze hier behoefte aan hebben.

Deel deze pagina