Arcense verenigingen gaan verder als omnivereniging

13-04-2018

Onder de naam Stichting Verenigingsleven Arcen (SVArcen) hebben voetbalvereniging DEV-Arcen, volleybalclub AV Flash, tennisclub TCA, verkenners Jong Arcen en de Koninklijke Harmonie Arcen al geruime tijd de krachten gebundeld. Denk daarbij aan de organisatie van gezamenlijke activiteiten zoals het Koningsdagevenement, buitenschoolse activiteiten en PR maar ook de gezamenlijke gedragsregels, vertrouwenscommissie en VOG-aanvragen.

Rekening houdend met maatschappelijke ontwikkelen, zoals vergrijzing, een teruglopend aantal leden, vrijwilligers en/of sterke bestuurders, hebben de verenigingen vorig jaar een toekomstvisie op papier gezet met als uitgangspunt de leefbaarheid in Arcen op een hoog niveau te houden door een sterk verenigingsleven. Om dit te kunnen waarborgen hebben de verenigingen van SVArcen besloten de samenwerking uit te breiden en te formaliseren in een zogenaamde omnivereniging. 

Binnen deze omnivereniging behoudt iedere club/afdeling haar eigen identiteit, een grote mate van autonomie, en blijven de leden aangesloten bij de eigen bond. De fusie tot één omnivereniging biedt de mogelijkheid om de krachten verder te bundelen en de bestuurlijke- en administratieve lasten te verlichten. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een gezamenlijke ledenadministratie, minder formele bestuursfuncties en -taken, de mogelijkheid tot professionele ondersteuning van een (part-time) verenigingsmanager, stagiaires en vrijwilligers met specifieke kennis.

Begin april zijn de eerste gesprekken gevoerd met als doel de nieuwe omnivereniging in 2019 op te richten. Er worden op korte termijn werkgroepen geformuleerd die aan de slag gaan met de meest essentiële vraagstukken.

Voorlopig zal er voor de leden van de verschillende verenigingen nog weinig merkbaar zijn van de fusie. Tijdens algemene ledenvergaderingen, andere overleggen en communicatiekanalen zullen de afzonderlijke verenigingen haar leden de komende tijd op de hoogte houden van de ontwikkelingen. De leden van de aangesloten verenigingen hebben uiteindelijk het laatste woord over het doorgaan van de fusie.

Wij rekenen op support van de leden om zo de leefbaarheid in Arcen te kunnen waarborgen voor de toekomst. Daar doen we het tenslotte voor.

 

Deel deze pagina