Huishoudelijk Reglement

Tijdens de nieuwjaarsborrel van 28 januari 2011 heeft het dagelijks bestuur het huishoudelijk reglement ondertekend. In dit huishoudelijk reglement staan o.a. de rechten en plichten van onze leden, de regels die binnen onze club gehanteerd worden en de regels van het nieuwe "stamhok". Dit reglement is dus van belang voor alle kaderleden.
Hier kun je het document lezen.

 

Deel deze pagina