Gedragsregels

Onze verenigingen zijn een afspiegeling van de maatschappij. Eenduidigheid voor al onze leden is dan ook belangrijk. Bij elke bij SVArcen aangesloten vereniging gelden daarom dezelfde gedragsregels! Hierbij staat respect, fatsoen en eerlijkheid voorop.

Om de gedragsregels te kunnen handhaven, is het nodig dat iedereen weet wat hem of haar te wachten staat als de regels toch overtreden worden. SVArcen hoopt dat dit document bijdraagt aan de bewustwording van alle leden, zodat maatregelen overbodig zijn. Wij sporen iedere aanwezige aan om misdragingen voor, tijdens of na een activiteit te voorkomen, te signaleren en/of te stoppen.

Het najaar 2016 zijn de afspraken aangevuld met de verplichting van een VOG voor jeugdkader. Dit heeft de volgende nieuwe gedragsregels opgeleverd.

Om de gedragsregels te kunnen handhaven, is het nodig dat iedereen weet wat hem of haar te wachten staat als de regels toch overtreden worden. Sinds het seizoen 2013-2014 hanteren we daarom Sanctierichtlijnen. In de hoop dat dat bijdraagt aan de bewustwording van alle leden, zodat maatregelen overbodig zijn. Wij sporen iedere aanwezige aan om misdragingen voor, tijdens of na een activiteit te voorkomen, te signaleren en/of te stoppen.

Deel deze pagina